Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Pineworks Oy (y-tunnus 1776268-5) PL 38, 02231 Espoo 


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petri Mäntylä Puhelin +358 400 299 964 Sähköpostiosoite kauppa@pineworks.fi

 

3. Rekisterin nimi

Pineworks Oy:n asiakas- ja tilausrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Pineworks Oy:n asiakas- ja tilausrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, markkinointitarkoituksiin, palvelun kehittämiseen ja käytön tilastointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään. 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Pineworks Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Pineworks Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Pineworks Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Pineworks Oy:n on oikeus julkaista asiakas- ja tilausrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Pineworks Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse shop@2refs.com tai rekisterinhoitajalle.

 

5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Pineworks Oy:n asiakkaaksi, ostanut yritykseltä tavaraa tai palveluita ja/tai osallistunut yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tiedot käsitellyistä tilauksista Muu tieto, jonka käyttäjä on verkkopalvelussa antanut.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa ostoksia tehdessään tai palveluun rekisteröityessään. 

 

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pineworks Oy:n käytössä, paitsi Pineworks Oy :n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pineworks Oy :n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pineworks Oy :n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, perintätoimet tai muu vastaava estä tietojen poistamista.

 

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Pineworks Oy:n verkkokaupan käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Pineworks Oy:n verkkokaupan palvelutarjoajan salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa ei ole.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pineworks Oy:n käytössä, paitsi Pineworks Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pineworks Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pineworks Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.   

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, perintätoimet tai muu vastaava estä tietojen poistamista.